رسید حواله پرداختی را کجا بفرستم؟

ارسال رسید حواله به واحد مالی شرکت نمونه سبب تسریع در ثبت واریزی شما خواهد شد. خواهشمند است رسید یا اطلاعات حواله واریزی را به شماره ۰۹۱۰۹۱۲۶۳۶۳ ارسال فرمایید.