پرداخت آنلاین
راحتتر از همیشه.. آنلاین تسویه کن
با این سرویس میتوانید مبالغ قراردادها یا فاکتورها را (به مبلغ دلخواه خود)
بصورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به کارت به کارت پرداخت نمایید.

پرداخت آنلاین

راحتتر از همیشه.. آنلاین تسویه کن

با این سرویس میتوانید مبالغ قراردادها یا فاکتورها را (به مبلغ دلخواه خود)
بصورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به کارت به کارت پرداخت نمایید.

mobile
line