باما

همکاری با نمونه

کارشناس حسابداری – جهت دفتر اصفهان
حداقل شرایط:

سن: ۲۲ تا ۳۵ سال
جنسیت: خانم و آقا
مدرک تحصیلی: حداقل کاردانی حسابداری
سایر تخصص ها لازم: آشنایی به سامانه معاملات
فصلی ، بیمه پیمانها ، حقوق و دستمزد
حداقل سابقه کاری مفید و مرتبط: ۳ سال
محدوده سکونت: شهر اصفهان
منشی – دفتر تهران
حداقل شرایط:
سن: ۲۲ تا ۳۵ سال
جنسیت: خانم
مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
سایر تخصص ها لازم: فن بیان و روابط عمومی قوی
حداقل سابقه کاری مفید و مرتبط: ۳ سال
محدوده سکونت: شهر تهران
طراح گرافیک – دفتر اصفهان
حداقل شرایط:
سن: ۲۲ تا ۳۵ سال
جنسیت: خانم یا آقا
مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم رشته های مرتبط
سایر تخصص ها لازم: تسلط کافی بر نرم افزار های مرتبط
حداقل سابقه کاری مفید و مرتبط: ۳ سال
محدوده سکونت: شهر اصفهان

باما